Yei translation into Dutch for my daughter’s school. OK?

Hi Paula.

I’m a weaver in The Netherlands and weave the navaho way. On my daughter’s school the current theme is Native Americans, and as part of the activities I will be weaving at her school. Also I have a half finished rug with two Yei figures that I wish to display, and have been looking for a good explanation of what Yei are. I found your site and text the clearest to use, and would like to translate it in Dutch and show it next to the rug. Is that allright with you? I will only use it at the school, and mention your website address of course. And: beautiful website!

Warm greetings,
Klaske

Hi Klaske,
Sure you can do that ! We do appreciate you attributing the article to our website www.horsekeeping.com which is the website I write this blog for.
If you take any photos of the event at the school and would like to send one to me to this email address, I’d like to post them on the blog. Paula
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Native American Symbols – Yei

Bron: https://nativeamericanjewelrytips.wordpress.com/2010/06/22/native-american-symbols-yei/

Native American Symbols – Yei

Yei is een verkorte versie van YeiBiChi, een heilig wezen uit de Navaho cultuur.

Yeis zijn de bovennatuurlijke wezens die communicatie mogelijk maken tussen de Navaho mensen en hun Goden. Een Navaho kunstenaar vertelde me dat ‘ze de hoeders van de deur naar de andere wereld’ zijn.

YeiBiChi zijn de gemaskerde menselijke dansers die de Yei goden verpersoonlijken voor ceremoniele doeleinden.

De Yei is een mytisch figuur die veschillende genezende krachten symboliseert. Er zijn verscheidene yeis, een daarvan is de Regenboog man. Yeis bezitten wijsheid om te delen met de mensen om ze te helpen harmonieus te leven, te overleven en zich op de juiste wijze te gedragen.

In Noord Amerika zijn ze te vinden als petroglyphs (rots kunst). Yei figuren worden vaak gebruikt in genezende rituelen om iemand’s balans of hozho te herstellen.

Hozho is een woord uit de Navaho taal dat de kwaliteit van de harmonie aangeeft, maar het betekent veel meer dan dat. Het gaat niet alleen over het bereiken van harmonie, maar ook over het handhaven er van. Het gaat over ‘walking in beauty’, in schoonheid voortgaan, iets dat door iedereen te behalen valt omdat er een besef van juistheid nestelt in de kern van elk mens. Om in waarachtige hozho te zijn, moet men de wereld en de omgeving omarmen en deel er van zijn en tegelijkertijd de duidelijke toon laten horen van het eigen bestaan en zijn.

Soms, om iemand’s hozho te herstellen, word een hataalii gehaald, een Navaho genezer (Zanger of Medicijnman). Deze hataalii verwerkt de betreffende yei in een zandschildering naast de woning van degene die herstel behoeft. De schildering wordt  van zand en gekleurde materialen gemaakt, zoals stuifmeel, gemalen stenen en bloemen. Als de zandschildering compleet is, gaat degene die herstel nodig heeft er op zitten, en de ziekte wordt uit de persoon het zand in getrokken. Die nacht zal de genezer alle gebruikte materialen verzamelen en ze in de Vier Windrichtingen verspreiden. Deze ceremonie kan wel tot 9 dagen duren. Dit is altijd een zeer persoonlijke aangelegenheid, nooit waargenomen door iemand van buiten het betreffende gezin.

Een andere vorm van zandschilderen is tot stand gekomen om de Native American kunst voor te stellen. Het wordt samengesteld op een plank als een blijvend stuk kunst – de materialen worden op een gelijmd oppervlak gestrooid. Alle symbolen die gebruikt worden, worden, hopelijk, immer respectvol weergegeven.

Er wordt gezegd dat zandschilderijen niet compleet, niet volledig zijn zoals genezende zandschilderijen, maar het geeft wel een aardig beeld.

Yeis  werden ook vaak in weefwerken verwerkt, vooral in het Shiprock New Mexico gebied en het Noordoosten van Arizona. Aangezien het gebruiken van yeis in zandschilderijen bedoeld is als een heilig, tijdelijk gebruik en opgeheven zodra de heling plaats heeft gevonden, waren de yeis die in de eerste kleden werden gewoven taboe. Dit was rond de jaren 1920. Een heilig figuur dat gebruikt wordt voor heling op deze wijze permanent te laten zien was niet juist. Tegenwoordig gewoven kleden hebben dezelfde bestaansrecht als de zandschilderijen kunst – ze zijn er vooral als kunst, niet om te gebruiken in gebed of rituelen.

Er zijn mannelijk en vrouwelijk yei figuren. Vrouwelijke yei hebben vierkante hoofden, mannelijke yei hebben ronde hoofden. Yei worden op verschillende manier voorgesteld, staand, gekromd, in een hoek, of een U vorm.

1 thought on “Yei translation into Dutch for my daughter’s school. OK?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s